Bölümümüz Döner Sermaye Fiyat Listesine Pdf formatında ulaşmak için tıklayınız


Kodu Deney ve Hizmet Adı Fiyat (TL)
1. AGREGA DENEYLERİ  
1.1. Elek analizleri 150
1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130
1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130
1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması 300
2. TAŞ DENEYLERİ  
2.1. Hazır numune ile taşın basınç dayanımının bulunması (1 numune) (6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır) 65
2.2. Hazır numune ile taşın eğilme dayanımının bulunması (1 numune) (6 numuneye kadar 6 numune ücreti alınır) 65
2.3. Laboratuvarda hazırlanan numune ile taşın eğilme dayanımının bulunması 75
2.4. Taşta özgül ağırlığın bulunması 115
2.5. Los Angeles Deneyi ile taşta aşınma kaybının bulunması 215
2.6. Birim ağırlık 90
3. BETON DENEYLERİ  
3.1. Beton karışım hesabı 4000
3.2. Beton karışım deneyi (istenen bir dozajda 6 adet küp veya silindir numuneyle bir seri için basınç dayanımı ve diğer işler dâhil) 5000
3.3. Taze betonun birim ağırlığının bulunması (3 numuneye kadar 3numune ücreti alınır) 110
3.4. Taze betondan numune alma (1 kalıp için şehir içi) 70
3.5. Taze beton kıvamının çökme deneyi ile bulunması 60
3.6. Beton küp basınç dayanımının bulunması (1 numune ) 10
3.7. Betonda silindir basınç dayanımı(1 numune ) 60
4. TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ  
4.1. Tuğlada boyutların ve hacim ağırlığının bulunması (6 numune) 110
4.2. Tuğlada basınç mukavemetinin bulunması (6 numune) 150
4.3. Kiremitte ağırlık bulunması (6 numune) 65
4.4. Kiremitte eğilme dayanımının bulunması (6 numune) 150
5. KARO FAYANS DENEYLERİ  
5.1. Eğilme dayanımının bulunması (6 numune) 200
6. BETON DÖŞEME PLAKLARI DENEYLERİ  
6.1. Eğilme dayanımının bulunması (1 numune için) 100
7. BETON BİRİKET DENEYLERİ  
7.1. Basınç mukavemetinin bulunması (3 numune) (3 numuneye kadar 3 numune ücreti alınır.) 100
8. BETON BORDÜR TAŞI DENEYLERİ  
8.1. Eğilme dayanımının bulunması (1 numune için) 150
8.2. Basınç dayanımının bulunması (1 numune için) 120
8.3. Kilitli Parke Taşı Basınç Deneyi (1 numune için) 150
9. GAZ-BETON MAMÜLLERİ DENEYLERİ  
9.1. Basınç dayanımının bulunması (6 numunelik bir seri için) 150
10. BİTÜMLÜ BAĞLAYICI DENEYLER  
10.1. Numune Alma (Adet) 30
10.2. Penetrasyon 50
10.3. Yumuşama Noktası 50
10.4. Diktülite 50
10.5. Özgül Ağırlık (Piknometre ile) 40
10.6. Saybolt-Furol Viskozite Tayini 60
11. BİTÜMLÜ KARIŞIM DENEYLERİ  
11.1. Karot ile Numune Alma (1 Adet) 30
11.2. Yoğunluk Tayini ve Sıkışma Kontrolü (Hacim Özgül Ağırlık ile) 20
11.3. Yoğunluk Tayini ve Sıkışma Kontrolü (Parafinle Kaplanmış Numunenin Hacim Özgül Ağırlığı ile) 30
11.4. Stabilite ve Akma Tayini (1 Adet) 15
11.5. Bitüm Miktarı Tayini (Ekstraksiyon) 50
11.6. Ekstraksiyon Kalıntısına Elek Analizi 60
11.7. Marshall Metodu ile Karışım Tasarımı 2000
12. BETON KİREMİT (Muayene ve Deney Metotları)  
12.1. Görünüş muayenesi (15 numune) 85
12.2. Şekil ve boyutların muayenesi 85
12.3. Kırılma yükü (taşıyabilme mukavemeti 6 numune) 250
12.4. Dona dayanıklılık deneyi (6 numune ) 425
12.5. Su emme deneyi (6 numune ) 85
12.6. Su geçirme deneyi (3 numune) 85
13. ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ  
13.1. Tabii su muhtevası tayini (en az 2 numune) 40
13.2. Dane yoğunluğu tayini (piknometre deneyi) 80
13.3. Atterberg limitleri (likit limit, plastik limit, plastiklik indeksi tayini) 160
13.4. Rötre limiti(büzülme limiti) 60
13.5. Zemin kuru birim ağırlığının yerinde saptanması(kum metodu) 80
13.6. Elek analizi (Yıkamalı) 90
13.7. Elek analizi (Kuru) 60
13.8. Laboratuvar Deneylerine Göre Zemin Sınıflaması 25
13.9. Hidrometre deneyi 120
13.10. Direk kesme deneyi  
13.10.a. Konsolidasyonlu-drenajlı (2 numune için) 310
13.10.b. Konsolidasyonlu-drenajlı residual parametreler tayini (2 numune) 380
13.11. Kompaksiyon (Zemin sıkışma) deneyi  
13.11.a. Standart proktor ile 230
13.11.b. Modifiye proktor 310
13.12. Konsolidasyon deneyi 380
17.13. Zeminlerde Şişme Basıncı Tayini 120
13.14 Zeminlerde Şişme Yüzdesi Tayini 120
13.15. Üç eksenli deneyleri  
13.15.a. Drenajsız konsolidasyonsuz(UU) 230
13.15.b. Drenajsız konsolidasyonlu(CU) 460
13.15.c. Drenajlı konsolidasyonlu(CD) 640
13.16. Arazide yükleme deneyi (1 deney için) 640
(1’den fazla deney için % 25 indirim yapılır.)
13.17. Arazide gözle muayene (1 çukur için) 310
14. METALİKMALZEME DENEYLERİ  
14.1. Çelik Çekme Deneyi (1 numune için) 50
15. DİĞER HİZMETLER  
15.1. Yeni Proje veya Mevcut Yapılar için Onarım ve Güçlendirme Projesi Hazırlama Desteği  
A. Konut Türü Yapılar  
a. İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar 1000
b. İnşaat alanı 1000–10000m2 olan yapılar 0.65 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000m2 den büyük olan yapılar 3100+0.31 TL/m2
B. Tek Katlı Sanayi Yapıları  
a. İnşaat alanı0-1000 m2 olan yapılar 980
b. İnşaat alanı 1000-10000 m2 olan yapılar 0.98 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000 m2 den büyük olan yapılar 4800+0.48 TL/m2
C. Özel Sanayi Yapıları  
a. Silolar ve Bacalar 2130
  NOT:Projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret yukarıda belirtilen miktarın %10’u kadardır.  
15.2. Proje Uygulama Desteği  
a. Profesör için 2300 TL/Ay
b. Doçent için 1955 TL/Ay
c. Yardımcı Doçent için 1555 TL/Ay
  NOT: Yukarıdaki ücretler öğretim üyesinin inşaat alanını ayda en fazla 4 (dört) kez ziyaret etmesinin karşılığıdır  
15.3. Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması ve Zemin Mekaniği Uygulamalarında Destek Verilmesi  
A. Zemin Etüd Raporu Hazırlanması  
  300 TL’den az olmamak kaydıyla raporun hazırlanması için yapılan deneylerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye fiyat listesinde verilen ücretlerin toplamının %40’ı rapor ücreti olarak alınır.  
A. Zemin Mekaniği Uygulama Desteği  
a. Profesör için 2300 TL/Ay
b. Doçent için 1955 TL/Ay
c. Yardımcı Doçent için 1555 TL/Ay
  NOT: Yukarıdaki ücretler öğretim üyesinin inşaat alanını ayda en fazla 4 (dört) kez ziyaret etmesinin karşılığıdır  
16. PROJE KONTROL VE ONAY HİZMETLERİ  
16.1. Adana BTÜ İnşaat Müh. Bölümü Desteğinde Hazırlanan Projelerin Kontrol ve Onayı  
a. Konut Türü Yapılar 635
b. Tek Katlı Sanayi Yapıları 635
c. Özel sanayi yapıları 635
16.2. Adana BTÜ İnşaat Müh. Bölümünden Bağımsız Olarak Hazırlanan Projelerin Kontrol ve Onayı  
A. Konut türü yapılar  
a. İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar 1000
b. İnşaat alanı 1000–10000m2 olan yapılar 1 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000m2 den büyük olan yapılar 5000+0.5 TL/m2
B. Tek Katlı Sanayi Yapıları  
a. İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar 1.440
b. İnşaat alanı 1000–10000m2 olan yapılar 1.44 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000m2 den büyük olan yapılar 7000+0.70 TL/m2
C. Özel Sanayi Yapıları  
a. Silolar ve Bacalar 3.100
16.3. Yapıların Depreme Dayanıklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Kontrol ve Onayı  
a. İnşaat Alanı 5000m2 ye kadar olan yapılar 2.300
b. İnşaat Alanı 5000m2 den büyük olan yapılar 1185+0.35 TL/m2
16.4. Zemin Etüt Raporlarının Kontrol ve Onayı  
a. Arazi çalışmaları 10 sondaja kadar olan projeler 1.265
b. Arazi çalışmaları 11–20 sondaja kadar olan projeler 1.840
c. Arazi çalışmaları 21 ve üzeri sondaja kadar olan projeler 2.415
  NOT:Projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret yukarıda belirtilen miktarın %10’u kadardır  
17. YAPILAR İÇİN TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA HİZMETLERİ  
17.1. Yapının Mevcut Durumu Hakkında, Gözlem ve Basit Ölçümlere Dayanılarak Hazırlanan Teknik Raporlar
a. Konut Türü Yapılar 1.210
b. Tek Katlı Sanayi Yapıları 1.350
c. Özel sanayi yapıları 1.350
17.2. Yapının Yeniden Analizini Gerektiren Teknik Raporlar  
A. Konut türü yapılar  
a. İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar 1.550
b. İnşaat alanı 1000–10000m2 olan yapılar 1,55 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000m2 den büyük olan yapılar 7600+0.76 TL/m2
B. Tek Katlı Sanayi Yapıları
a. İnşaat alanı 0–1000m2 olan yapılar 2.300
b. İnşaat alanı 1000–10000m2 olan yapılar 2.30 TL/m2
c. İnşaat alanı 10000m2 den büyük olan yapılar 12000+1.20 TL/m2
C. Özel Sanayi Yapıları  
a. Silolar ve Bacalar 3.800
  NOT: Yukarıda verilen miktarlar sadece analiz ve teknik rapor hazırlama ücretleri olup, yapılabilecek deney ücretleri dahil değildir.  
18. RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİNRAPOR HAZIRLANMASI  
a. a. Kullanım alanı 0–500m2olan yapılar 4.500
b. b. Kullanım alanı 500–1000m2 olan yapılar 9 TL/m2
c. c. Kullanım alanı 1000m2den büyük olan yapılar 8 TL/m2
19. JETGROUT  
a. Kazık temel, jet grout, taş kolon vb. projelerin hazırlanması 7.000
b. Uygulamanın yerinde kontrolü ve deneylerinin yapılması 5.000
19. Geoteknik Projelerinin Onayı  
a. Kazık temel, Jetgrout, Taş kolon vb. projeleri 5 TL/m2