İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerimizin eğitimleri sonunda aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını hedefliyoruz:
1) Temel bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği,
2) Deney yapma becerisi ve elde edilen verileri analiz etme yeteneği,
3) Bir sistem veya bileşeni, ihtiyaçlar doğrultusunda bir süreci tasarlama,
4) Çok disiplinli çalışma alanlarında yer alabilme veya liderlik etme,
5) Mühendislik problemlerini tanımlama, formülize etme ve çözme yeteneği,
6) Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı,
7) Etkili bir iletişim yeteneği,
8) Mühendislik çözümlerinin küresel ve sosyal düzeyde etkilerini anlama,
9) Hayat boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda bilinçlenme,
10) İnşaat Mühendisliğinin alt dallarında uzmanlaşma,
11) Proje yönetimi ve yapım süreci konusunda gerekli donanıma sahip olma.