6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Üniversitemiz riskli yapı tespiti yapmaya yetkili bir kurumdur.


Riskli Yapı Tespiti Yaptırmak için aşağıdaki belgelerle birlikte üniversitemize başvurabilirsiniz:
1- Başvuru Dilekçesi (dilekçe için buraya tıklayınız)
2- Son bir ay içerisinde alınmış
3- Taşınmaza ait elektrik ve su faturası
4-Tapu sahibinin kimlik fotokopisi
5-Belediyeden alınacak " Emlak Vergisi Bildirimi
6- Vekaletle yapılacak ise; " 6306 sayılı Kanun " ibareli vekaletname